• Ռելեի և կոնտակտորների արտադրական գիծ

Ռելեի և կոնտակտորների արտադրական գիծ